Abbaslı kənd 2 saylı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Seyfəli kədi

Telefon: 050 – 349 – 95 -03

Seyfəli kənd tam orta məktəb (M.Süleymanov adına)

Ünvan: Seyfəli kədi

Telefon: 051 – 565 -17 -80

Aşağı Seyfəli kənd tam orta məktəb (N.Abbasov adına)

Ünvan: Seyfəli kədi

Telefon: 050 – 383 – 22 -88

Yuxarı Seyfəli kənd tam orta məktəb (İ.Mehdixanov adına)

Ünvan: Seyfəli kədi

Telefon: 050 – 347 -73 -56

Xanallar kənd tam orta məktəb (F.Ələkbərov adına)

Ünvan: Seyfəli kədi

Telefon: 050 -612 -83 – 12

Yeni - Həyat kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yeni – Həyat kəndi

Telefon: 050 - 635 -32 – 64

Qasımallar kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qasmallar kəndi

Telefon: 050 – 668 – 57 -13

Dağ - Cəyir kənd tam orta məktəb

Ünvan: Dağ – Cəyir kəndi

Telefon: 051 – 966 – 25 – 95

Ələsgərli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Ələsgərli kəndi

Telefon: 050 – 588 – 23 – 96

Çənlibel kənd 1 saylı tam orta məktəb (S.Vəliyev adına)

Ünvan: Çənlibel kəndi

Telefon: 050-644-89-91

Çənlibel kənd 2 saylı tam orta məktəb (R.Pirnəzərov adına)

Ünvan: Çənlibel kəndi

Telefon: 055 – 566 -99 -84

Yuxarı Çaykənd tam orta məktəb

Ünvan: Çaykənd kəndi

Telefon: 050 – 626 -75 -32

Günəşli kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Günəşli kəndi

Telefon: 050 – 649 – 99 – 53

Atabəy kənd tam orta məktəb

Ünvan: Atabəy kəndi

Telefon: 055 – 270 – 95 – 68

Füzuli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qarabağlar kəndi

Telefon: 050 – 523 – 64 – 96