17.12.2018

Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının 5 ili – infoqrafik məlumat

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın qəbulundan ötən beş il ərzində təhsilin əhatəliliyi, keyfiyyət dəyişikliyi baxımından çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilib. Strategiyada nəzərdə tutulmuş hədəflər çərçivəsində təhsilin ayrı-ayrı pillələri üzrə mühüm nailiyyətlər əldə olunub. İlk olaraq məktəbəqədər təhsillə bağlı görülmüş işlərə dair infoqrafik məlumatlar təqdim edilir: